Tjänster   Företag   Om Pego   Kontakt

"Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande,
inte endast frånvaro av sjukdom."
-Världshälsoorganisationen, 1948