? Pego - Det ska vara gott att leva!
Tjänster   Företag   Om Pego   Kontakt


Företagshälsa

Pego är ett företag som utvecklar och erbjuder konsulttjänster inom företagshälsa. Mental och fysisk utveckling är en förutsättning för en välmående, kreativ och mer effektiv arbetsplats.

Vi gör en skillnad för den enskilda individen samtidigt som vi arbetar med kollektivet. Vi tror att om individen mår bra så ökar även kollektivets välmående. Detta innebär att företaget också har bättre förutsättningar att må bra

Vi kommer till er med våra tjänster.

Vår kärnverksamhet är:

  • Massage
  • Floating
Tillsammans tar vi fram en modell som passar just ert företag. Våra tjänster är fullt avdragsgilla som friskvård. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!