Tjänster Företag Om Pego Kontakt


Det ska vara gott att leva!

I dag lever vi i ett stressigt samhälle där många accepterar att de mår dåligt. Att må lite halvdant kan upplevas som en kvalitetsstämpel på att man jobbar flitigt. Men fysisk och psykisk utmattning, stelhet i nacke, rygg och leder är symptom som man faktiskt inte måste leva med.

Vi anammar en helhetssyn på människan där vi dels behandlar kroppen men också bistår som bollplank för att du ska kunna hitta dit du vill i livet. En harmonisk själ påverkar kroppen positivt och en harmonisk kropp påverkar själen positivt. Därför ägnar vi båda sidorna uppmärksamhet i vår behandling.

Vår absoluta övertygelse är att du kan må bra fysiskt och psykiskt utan att för den delen ge avkall på dina ambitioner och insatser i livet. I själva verket är personligt välmående en förutsättning för maximal prestation.Välkommen!

Olle Pettersson dipl. massör, utbildad coach
25 år i arbetsledande ställning inom teatern och fastighetsbranchen.